منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
لم تخت شماره ارجاع : 25088

ظرفی(سینی)که با آن یک یا چنداستکان چای را جابجا میکنند یا پیش مهمان می گذارند

  • : سینی چایی
  • : Lam takht
  • : احمدی راد کهله
  • : رامهرمز
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا