منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
سمه شماره ارجاع : 25062

سوراخ در زبان لری کهگلویه و فارس به سوراخ ، سمه می گویند و ریشه این کلمه سیاه ماه است که همون ماه گرفتگی است .در زمان ماهگرفتگی وسط ماه تاریک و سیاه میشود و لبه های آن حلقه نورانی دارد و به شکل یک سوراخ به نظر می آید سیاه ماه می گفتند و به سمه کوتاه شده است. کلمه تسمه نیز گرفته شده از همین سیاه ماه است همینطور که می دانیم حلقه ای است از جنس نرم و قابل انعطاف مثل چرم و پلاستیک که قابیلیت جمع شدن ، دولاشدن ، تا شدن را دارد پس تسمه به حلقه ای یا سوراخی که قابل تا شدن باشد. سمه تا شونده . تسمه پروانه . تسمه تایم

  • : سوراخ
  • : sema
  • : کورش ملک زاده
  • : کهگلویه و بویراحمد
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا