منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
گُندِن شماره ارجاع : 23931

گُندِن به معنی ستون محکم سنگی و یا چوبی استوار که به عنوان پایه های اصلی ساخت و سازها در ساختمان های سنگی و چوبی قدیمی به کار رفته است. می توان نام گندی شاپور را نیز برگرفته از همین واژه دانست. به معنی ستون های سنگی و چوبی و یا ساختمان دارای ستون های استوار، برپاشده توسط شاپور ساسانی. می دانیم که زبان و گویش لری و بختیاری و یا خوزی، زبان رایج این سرزمین شوش به عنوان پایتخت ایلام باستان، خوزستان کنونی، لرستان بزرگ و بسیاری از مناطق جنوب و جنوب غرب در محدوده گسترش زبان پهلوی میانه و فارسی باستان بوده است. چرا نباید چنین واژه ای را برگرفته از چنین ریشه های موجود که هنوز نیز در بین برخی مردمان این سرزمین به کار می روند، بدانیم. من بارها (در حدود ۴۵ سال پیش) در سرزمین بختیاری این واژه را از زبان بزرگان فامیلم شنیدم.

  • : ستون استوار و نیرومند
  • : gonden
  • : پدرام چم ارژنگ
  • : بختیاری و احتمالا خوزی در خوزستان، بختیاری، لرستان و ...
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا