منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
درکل

عبارت “درکلش چی درکل سیه” ( زیر بغلش مثل زیربغل سگ است) به کنایه از بد خلق و تند خو و گنده دماغ بودن بکار می رود‌.

  • : زیربغل
  • : Darkel
  • : محمد ساکی
  • : دورود
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا