منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
دَنگُل شماره ارجاع : 27452

از معناش مطمئن نیستم:)

  • : زیبا؟دختر خوشگل؟ (ایده آل)
  • : Dangol
  • : نیلزی
  • : بندردیلم
تَرّال شماره ارجاع : 23406

ترال به معنای دلبر زیبارو میباشد

  • : خوشگل
  • : Tarral
  • : آریا زیلایی
  • : بختیاری
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه