منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
دل پیته

این واژه برای توصیف درد ناپیوسته و دارای ماهیت کولیکی ( احساس فشار و پیچیدگی با شدت افزاینده و کاهنده به طور متناوب) در ناحیه ی شکم بکار می رود.

  • : دل پیچه
  • : Del pitah
  • : محمد ساکی
  • : دورود
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا