منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
دسر

این واژه معادل “دستاس” در فارسی است که خود شکل کوتاه شده ی “دست آسیاب” به شمار می آید.

  • : دستاس
  • : Dasar
  • : محمد ساکی
  • : دورود
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا