منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
کِلَه لیک شماره ارجاع : 22415

(ل)اولی درشت تلفظ میشود و(ل)دوم نازک تلفظ میشود.پیوسته و بدون مکث خوانده میشود!

  • : خانه عروسکی(doll house)
  • : کِ لَه لیک
  • : مهندس علی خدایاری
  • : گرمه ای کوهدشت(خرم اباد)
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه