منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
کاید شماره ارجاع : 26964

به بزرگ خاندان یا رئیس طایفه کاید گفته میشود ، معرب این کلمه قائد میباشد

  • : خان،رئیس
  • : Kayed
  • : ساتیار
  • : خوزستان
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا