منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
بوکله شماره ارجاع : 26148

در مثل به کسی میگویند که زیاد جابجا بشه در صورتی که شرایط ایجاب میکند نفر آسوده و آرام باشد

  • : نوعی پشه که بهار به وفور پیدا میشه و گاو و گوسفندها را انقدر نیش میزند خون میمکد که حیوان مجبور بشه با فرار و جهش های بسیار از دست مزاحم خلاص بشه
  • : bokele
  • : آیت دلروز
  • : کهگیلویه
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا