منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
جول شماره ارجاع : 28542

جول در لری بختیاری به مکان انبوه از گیاهان نظیر جنگل اطلاق می شود

  • : جنگل، مکان پر از گیاه
  • : javal
  • : سجاد
  • : فریدن. فریدونشهر، چادگان،بوئین و میاندشت
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا