منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
کمر شماره ارجاع : 25245

به معنای تخته سنگ بزرگ ثابت به روی زمین است و همچنین همان کمر فارسی عضوی از بدن است .

  • : تخته سنگ بزرگ
  • : Kamar
  • : پیروز نهاوندی
  • : نهاوند
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا