منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
لیچ، لیخ شماره ارجاع : 24805

دِ تِی’م لیخ اُوبیدی بسکه هَنِکی ایکنی
ترجمه: دیگر در نظرم لوس و بی مزه شدی از بس بیخودی و لودگی بازی در می آوری

  • : لوس و بی مزه
  • : Lich - Likh
  • : شیروی
  • : ماهشهر، دیلم، گناوه و توابع و شهرهای اطراف و...
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا