منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
کاید شماره ارجاع : 26964

به بزرگ خاندان یا رئیس طایفه کاید گفته میشود ، معرب این کلمه قائد میباشد

  • : خان،رئیس
  • : Kayed
  • : ساتیار
  • : خوزستان
کوه گپ شماره ارجاع : 25500
  • : کوه بزرگ
  • : KOHEGAPP
  • : کیانوش مسعودی
  • : روستای بازبچه سرحدچهاردنگه فارس
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا