منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
بلاز شماره ارجاع : 22194

نشست بلازه یعنی آتشش بر افروخته است. این کلمه با واژه انگلیسی بلیز ریشه یکسان دارد البته کلمه وارد شده به زبان لری نیست

  • : آتش برافروخته
  • : کسره ب
  • : سام
  • : بختیاری
1402 - 1389 © گروه برنامه نویسی اپدونه