منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
باووینه شماره ارجاع : 24061

به معنی بابونه.

  • : بابونه
  • : Bavina. باوینَ
  • : جواد خوشرویان
  • : بهبهان. قالند
1400 - 1389 © گروه برنامه نویسی دیارا