منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
کَرَکو

این واژه را بیشتر لرزَبانان کوهمره جروق به کار می‌برند.

  • : ای برادر، اخوی، جناب، خرزو
  • : کَرَکو
  • : میران
  • : کوهمره
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا