منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
بروهی

این لغت اغلب برای تشویق بکار میرود

  • : زنده باد
  • : بِروهی
  • : علیرضا محبی
  • : بختیاری
بروهی

به معنی زنده باد و ….

  • : زنده باد
  • : بِروهی
  • : علیرضا محبی
  • : بختیاری
۱۳۹۹ - ۱۳۸۹ © گروه برنامه نویسی دیارا