منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها
جستجو در محتوا
جستجو در پست
Search in pages
پدر

فارسی:
پدر
لری:
بوواَ
توضیحات:

ارسال کننده:
مهدی چگینی
منطقه:
قزوین

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بوو
توضیحات:
در زبان ما به پدر بوو گفته می شود
ارسال کننده:
مجید
منطقه:
کهگیلویه. چاروسا و دیشموک ایل بزرگ طیبی و بهمیی

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بَوِه . بُووه
توضیحات:

ارسال کننده:
به روز به
منطقه:
لری بختیاری

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بوعه
توضیحات:

ارسال کننده:
ارشیا
منطقه:
لرستان

پدر

فارسی:
پدر
لری:
به وو(بو)
توضیحات:
نوشتن زبان لری نیاز به کسره دارد ولی تلفظ خیلی راحت هست
ارسال کننده:
امیراحسانی
منطقه:
بهمئی

پدر

فارسی:
پدر
لری:
به وو
توضیحات:
نوشتن زبان لری نیاز به کسره دارد ولی تلفظ خیلی راحت هست
ارسال کننده:
امیراحسانی
منطقه:
بهمئی

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بوْاَ
توضیحات:
کلمه بوْاَ بیشتر در مواقعی که میخواهیم رسمی صحبت کنیم کاربرد دارد ولی از کلمه بَبَ که به معنی بابا یا همان پدر است بیشتر در موارد غیر رسمی استفاده میشود رجوع شود به واژه بابا در جستجوی فارسی به لری

پدر

فارسی:
پدر
لری:
باوه
توضیحات:

ارسال کننده:
سکوند
منطقه:

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بهوو
توضیحات:

ارسال کننده:
محمد
منطقه:
فارسان

پدر

فارسی:
پدر
لری:
بهوو
توضیحات:

ارسال کننده:
محمد
منطقه:
فارسان