منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
صبح شماره ارجاع : 922

فارسی:
صبح
لری:
صُ
توضیحات:
تلفظ کلمه “صُ” با تلفظ حرف “صُ” در زبان متفاوت است
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.