منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
شعله آتش شماره ارجاع : 893

فارسی:
شعله آتش
لری:
گرهَ
توضیحات:

ارسال کننده:
حسینقلی کیان علی خانی
منطقه:
ایل سگوندشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.