منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
شخم شماره ارجاع : 885

فارسی:
شخم
لری:
شُم
توضیحات:
تلفظ آن با تلفظ کلمه ی “شُم” به معنی شام متفاوت است
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.