منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
زمین شماره ارجاع : 792

فارسی:
زمین
لری:
زِمي
توضیحات:
شاه نامه داستان منوچهر _به خشم اندرون شد از آن زن غمی_بـــه خواری کشیدش بروی زمــــی – کلمه زمی دز زبان فاری نیز استفاده میشود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.