منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
روشن شماره ارجاع : 766

فارسی:
روشن
لری:
روشِ
توضیحات:
چي چراغِ روشِ=مانند چراغ روشنایی بخش
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.