منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
رفتم شماره ارجاع : 753

فارسی:
رفتم
لری:
رَتِم
توضیحات:
صرف شش صیغه به صورت(رَتِم، رَتي، رَت، رَتيم، رَتید، رَتِن)
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.