منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
خودمان شماره ارجاع : 623

فارسی:
خودمان
لری:
خُمُ
توضیحات:
صرف شش صیغه به صورت(خُم، خُت، خُش _خُمُ،خُتُ، خُشُ)
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.