منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
قبل از شماره ارجاع : 6207

فارسی:
قبل از
لری:
ورز
توضیحات:
وِرَز veraz مَر خدا ئی شُونِ زیتِر کِل بَکَ زِل وِرَز اَفتاو دِرا مِل مِل بَکَ
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.