منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
وجب شماره ارجاع : 62

فارسی:
وجب
لری:
بِگس
توضیحات:
وجب در ززبان لری هم استفاده میشود
ارسال کننده:
حسینقلی کیان علیخانی
منطقه:
ایل سگوند



شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.