منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
وجب شماره ارجاع : 62

فارسی:
وجب
لری:
بِگس
توضیحات:
وجب در ززبان لری هم استفاده میشود
ارسال کننده:
حسینقلی کیان علیخانی
منطقه:
ایل سگوندشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.