منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
نيشگان شماره ارجاع : 6169

فارسی:
نيشگان
لری:
تيتن
توضیحات:
Titan احتمال منظور آقای چمران کاظمی از کلمه «نیشگان » نیشگون است اشتباه تایپی
ارسال کننده:
چمران كاظمى
منطقه:
مناطق چهارلنگشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.