منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
خانواده شماره ارجاع : 6153

فارسی:
خانواده
لری:
بنه مال
توضیحات:
رایج در ایلام کرمانشاه لورستان و مناطق لر نشین عراق
ارسال کننده:
مهدی
منطقه:
لورستان فیلیشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.