منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
محکم شماره ارجاع : 6093

فارسی:
محکم
لری:
قایم،قادم
توضیحات:
تلفظ حرف ق در این کلمه با تلفظ آن در فارسی متفاوت است کلمه قایم معنی پنهان نیز میدهد
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زوار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.