منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
دست زدن،کف زدن شماره ارجاع : 6089

فارسی:
دست زدن،کف زدن
لری:
شبک زیدن
توضیحات:
Shabak Zeyden
ارسال کننده:
دکتر لرپیا بختیاری
منطقه:
لرهای بختیاری ایذهشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.