منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
معادل کلمه «دارد» در فعل مضارع مستمر شماره ارجاع : 6028

فارسی:
معادل کلمه «دارد» در فعل مضارع مستمر
لری:
اینی،این،ان،هن
توضیحات:
Inay,In,On,Hon,اینی در شش صیغه مفرد است ولی بقیه صرف می شوند:مثال:اینی رم :دارم می روم،اینی ری -داری میروی،اینی رِ:دارد میرود،اینی ریم:داریم میرویم،اینی رئن:د؍￿￿诜炟ᤨ؍櫀梸က梷࡚؀☤棵꾷棴شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.