منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
وجود داشتن،هست بودن شماره ارجاع : 6027

فارسی:
وجود داشتن،هست بودن
لری:
این
توضیحات:
In،این واژه فقط با اضافه شدن به ضمایرمتصل ودر جمله معنا پیدا میکندمثلا گویند اینم هونه:خانه هستم و نیز گویند:اینی کویه؟تو کجا هستی؟
ارسال کننده:
دکتر لرپیا بختیاری
منطقه:<؍￿￿诜炟ᤨ؍櫀梸က梷࡚؀☤棵꾷棴شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.