منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
فرصت،موقعیت مناسب شماره ارجاع : 6018

فارسی:
فرصت،موقعیت مناسب
لری:
دفر
توضیحات:
Dafar,مثال:اَو رو دفر نئده رُم سی زواله:رودخانه فرصت نمیدهد که به آن سوی رود بروم.
ارسال کننده:
دکتر لرپیا بختیاری
منطقه:
بختیاریشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.