منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
سزا،نتیجه عمل شماره ارجاع : 6014

فارسی:
سزا،نتیجه عمل
لری:
تزه
توضیحات:
Teza
ارسال کننده:
دکتر لرپیا بختیاری
منطقه:
بختیاریشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.