منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
جاری شماره ارجاع : 500

فارسی:
جاری
لری:
هُمبي
توضیحات:
نسبت بین همسران برادرها
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.