منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
تو شماره ارجاع : 472

فارسی:
تو
لری:
تُ
توضیحات:
تلفظ آن با تلفظ “تُ”در زبان فارسی متفاوت است
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.