منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
تان شماره ارجاع : 441

فارسی:
تان
لری:
کَتُ
توضیحات:
پسوند مالکیت مثال :گلکَتُ =گلتان[از پسوند”ـتُ “نیز استفاده میشود]
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.