منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
ظرفی سگ شماره ارجاع : 44

فارسی:
ظرفی سگ
لری:
تلاَس
توضیحات:
ظرفی که سگ از آن آب می خورد
ارسال کننده:
حسینقلی کیان علیخانی
منطقه:
ایل سگوندشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.