منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
تقسیم کردن شماره ارجاع : 4364

فارسی:
تقسیم کردن
لری:
بر کرد
توضیحات:
بَر کِردِ bar kerde
ارسال کننده:
نرگس کوگیر چگینی
منطقه:
کوگیر قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.