منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
روشن شماره ارجاع : 4350

فارسی:
روشن
لری:
روش
توضیحات:
روشِ ش مکسور یا روشُ ش مضموم و یا روشو و نیز روشنا به معنی روشن استفاده می شود
ارسال کننده:
نرگس کوگیر چگینی
منطقه:
کوگیر قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.