منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
مهتابی شماره ارجاع : 4348

فارسی:
مهتابی
لری:
ش م
توضیحات:
شِ مَ : شب مهتابی ش مکسور م مفتوح
ارسال کننده:
نرگس کوگیر چگینی
منطقه:
کوگیر قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.