منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
مردم شماره ارجاع : 4346

فارسی:
مردم
لری:
مَردِم
توضیحات:
مَردِم:مَردُم
ارسال کننده:
نرگس کوگیر چگینی
منطقه:
کوگیر قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.