منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
زن و شوهر شماره ارجاع : 4339

فارسی:
زن و شوهر
لری:
زن مر
توضیحات:
زِنَ مِرَ ز مکسور ن مفتوح م مکسور ر مفتوح
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.