منو نومچیانامه لری


نمایش همه

Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
Post Type Selectors
آشیانه شماره ارجاع : 4338

فارسی:
آشیانه
لری:
لز
توضیحات:
لِز ل مکسور تلفظ ” لـِ ” با تلفظ فارسی آن متفاوت است شبیه لیز تلفظ میشود / liz /
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.