منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
آدم تپل شماره ارجاع : 4337

فارسی:
آدم تپل
لری:
گپو،گپل
توضیحات:
گِـپو،گِپِلَ
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:
زویار قزوینشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.