منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
ضربه مهلک شماره ارجاع : 4336

فارسی:
ضربه مهلک
لری:
زنشت کوری
توضیحات:
زِنِشتِ کوْري ز مکسور ن مکسور ت مکسور و ساکن واو ساکن شبیه واو در کلمه دولت تلفظ می شود ي عین ایـ در کلمه این تلفظ میشود
ارسال کننده:
کمال چگینی
منطقه:



شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.