منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
غضروف شماره ارجاع : 4326

فارسی:
غضروف
لری:
کروژنک
توضیحات:
کِروژنَک ک مکسور ن مفتوح
ارسال کننده:
بابک گودرزی
منطقه:
خرم آبادشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.