منو نومچیانامه لری


Generic selectors
دقیقا مثل این
جستجو در عنوان ها (لری/فارسی)
جستجو در محتوا
مژه شماره ارجاع : 4324

فارسی:
مژه
لری:
مرژنگ
توضیحات:
merjeng مژه چپه مرژنگ =دسته مژه
ارسال کننده:
سیدمحسن
منطقه:
بروجردشما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.